WEESP NOORD

R A I N  P R O O F

HOE KOMEN WE DAAR?

EEN PLEK WAAR KOSTBAAR REGENWATER WORDT OPGEVANGEN. 

EEN PLEK WAAR DRINKWATER BEWUST GEBRUIKT WORDT. 

EEN PLEK WAAR RUIMTE WORDT GEGEVEN AAN BOMEN EN PLANTEN EN WAAR DIEREN GRAAG KOMEN.

EEN PLEK WAAR REGENWATER GEBRUIKT WORDT IN DE GEBOUWEN EN KAN INFILTREREN IN DE BODEM.

Wat zijn de problemen die nu spelen?

REGENWATER

Regenwater vloeit nu via verharde oppervlakken te snel via de rioolzuivering naar de rivieren. Als dat gebeurt komt het vieze rioolwater ook mee in de rivier. Daar veroorzaakt het vissterfte.

DRINKWATER

Goed drinkwater wordt steeds kostbaarder. In de nabije toekomst wordt het steeds lastiger om iedereen altijd van goede kwaliteit water te voorzien.

DIEREN

De dieren hebben het steeds lastiger om een plek te vinden. Insecten zijn afgenomen tot 70% in de afgelopen 30 jaar. De biodiversiteit staat onder druk.

DE BODEM

De bodem onder onze voeten verdroogt. Funderingspalen staan hierdoor boven het grondwaterniveau waardoor ze gaan rotten.

Dit is een typische industriestraat.Veel oppervlakken zijn hard en water kan maar één kant op. Het riool in.

Regenwaterproof. Welke stappen zijn nodig?

REGENWATER BUFFEREN

Regenwater opslaan ontlast de rioolzuivering waardoor er geen rioolwater meer geloost hoeft te worden in rivieren. 

REGENWATER GEBRUIKEN

Regenwater kan je gebruiken in industriele processen, om te koelen en om WC’s te spoelen. 

RUIMTE VOOR NATUUR

Natuur meer ruimte geven met mini oases. Als je water buffert boven de grond kan je dit water gebruiken om de natuur eromheen een boost te geven. 

BODEM INFILTRATIE

Bodem infiltratrie zorgt voor een betere grondwaterstand en het behoud van mooi regenwater op het land. Het zorgt ook voor een betere bescherming van de funderingen van gebouwen

Externe waterbuffers zijn een onderdeel van de oplossing.

Naast de gebouwen worden waterbuffers geplaatst. Deze vullen zich tijdens regenbuien.

Wanneer het weer droog is laten ze het regenwater langzaam in de bodem vloeien.

het water kan infiltreren in de bodem door middel van een wadi of bezinkbak en planten eromheen voeden.

Hiermee wordt kostbaar regenwater behouden en bespaar je drinkwater.

Dit is een externe waterbuffer. 

De Bloompod

Waarom zou ik bij mijn gebouw een Bloompod neerzetten?

DRINKWATER TOEKOMST

Als ondernemer wil je schoon drinkwater voor je bedrijf in de toekomst. Om dit te bereiken moeten we allemaal iets doen. Gebruik regenwater, help mee met de grondwaterstand en bespaar  hiermee kraanwater!

GROEN IS POEN

Een verzorgd bedrijventerrein met veel verkoelend groen is een waardevoller bedrijventerrein. Als de natuur meer ruimte krijgt, de watervoorziening is geborgd en er een lage kans op overstroming van het riool is vertaalt dit zich in een hogere waarde van het vastgoed.

LAAT JE BEDRIJF ZIEN

Laat je bedrijf zien. Verwerk je logo of naam in de waterbuffer naast je gebouw. Dit vergroot je gewone zichtbaarheid maar laat ook zien dat je de verduurzaming steunt. Deze duurzame instelling is bewezen van invloed te zijn op de keuze van de nieuwe generatie werkenden.

KWALITEIT BUITENRUIMTE

Bomen en planten maken een leukere buitenruimte. Ze geven verkoeling, beschutting en geven een menselijke schaal aan de grote afmAetingen van het industriegebied. Werknemers komen meer buiten en zijn bewezen gezonder en gelukkiger.

BLOOMSTUDIOS

BLOOMSTUDIOS

Rainproof is een initiatief van Bloomstudios Weesp. We zijn een broedplaats voor kleine zelfstandigen en willen ons na 6 mooie jaren in dit gebied gaan inzetten voor de verdere verduurzaming.

ADRES

ijsselmeerlaan 2, op het hoekje met de Pampuslaan. Mensen kennen ons gebouw als de ‘controletoren’ vanwege de, nou ja, in het oog springende dakopbouw.

DOE MEE!

We zoeken gebouw eigenaren in het gebied en ondernemers die er werken. Doe mee en laat ons je interesse weten!

CONTACT

Leon@Bloomstudios.nl

+31 6 45628611