M I C R O A S E S

‘Stap voor stap vergroenen van Bedrijventerreinen waarbij de ondernemers daar profijt van hebben.’

Wat is een Microase?

Een Microase is een kleine plek op een bedrijventerrein waar natuur een kans krijgt en regenwater kan bezinken in de bodem. We zoeken naar manieren waarbij zowel de ondernemers, de vastgoedeigenaren, maar ook het waterschap en de gemeente hun eigen doelen bereiken. Op deze manier komt het klimaatbestendig maken van bedrijventerreinen van de grond!

Veel vergroeningsprojecten gaan niet door omdat ondernemers op een bedrijventerrein geen doel zien in het vergroenen an sich. 

We zoeken dus naar een manier waarbij ondernemers op het bedrijventerrein er ook wat aan hebben en zo mee willen investeren in vergroening bij hun gebouw.

Hoe kunnen we het maken van kleine natuurplekken interessant maken voor ondernemers?

 

 

Op bedrijventerreinen zijn er verschilende partijen die belang kunnen hebben bij vergroening en water afvoer. De ondernemers, de vastgoed eigenaren, de gemeente en het waterschap. Allemaal hebben ze een eigen belang en zijn ze hier verantwoordelijk voor.

Als het lukt om samen te werken kan er een situatie ontstaan die een mooiere omgeving biedt en een gezondere bodem. 

Wat zijn de 4 stakeholders bij het vergroenen van bedrijventerreinen?

 

Op bedrijventerreinen zijn er verschilende manieren om water te laten infiltreren in de bodem. Dit kan samen gaan met parkeerplaatsen, een bezinkbak of een groenstrook.

Hieronder kan je zien hoe de bodem profiteer van de kleine natuurplekken op het bedrijventerrein waar water in de bodem kan infiltreren

BLOOMSTUDIOS BV

IJSSELMEERLAAN 2
1382JT WEESP

VRAGEN?

LEON@BLOOMSTUDIOS.NL
T: 0645628611