WELKOM OP EEN PLEK WAAR GEWERKT WORDT,
EEN PLEK WAAR KOSTBAAR REGENWATER WORDT OPGEVANGEN. 
EEN PLEK WAAR REGENWATER GEBRUIKT WORDT IN DE GEBOUWEN. 
EEN PLEK WAAR DRINKWATER BEWUST GEBRUIKT WORDT.
EEN PLEK WAAR RUIMTE WORDT GEGEVEN AAN BOMEN EN PLANTEN EN WAAR DIEREN GRAAG KOMEN.

WELKOM IN WEESP NOORD

Hoe komen we daar?

REGENWATER

Regenwater vloeit nu via verharde oppervlakken te snel via de rioolzuivering naar de rivieren. Als dat gebeurt komt het vieze rioolwater ook mee in de rivier. Daar veroorzaakt het vissterfte.

DRINKWATER

Goed drinkwater wordt steeds kostbaarder. In de nabije toekomst wordt het steeds lastiger om iedereen altijd van goede kwaliteit water te voorzien.

DIEREN

De dieren hebben het steeds lastiger om een plek te vinden. Insecten zijn afgenomen tot 70% in de afgelopen 30 jaar. De biodiversiteit staat onder druk.

DE BODEM

De bodem onder onze voeten verdroogt. Funderingspalen staan hierdoor boven het grondwaterniveau waardoor ze gaan rotten.

Dit is een typische industriestraat.Veel oppervlakken zijn hard en water kan maar één kant op. Het riool in.

Er zijn best een aantal plekken waar ruimte is gemaakt voor natuur. Heel goed en mooi, maar het lost niet alle vier de uitdagingen op die er liggen.

Ok. Waar moet een oplossing voor de 4 problemen aan voldoen?

REGENWATER BUFFEREN

Regenwater opslaan ontlast de rioolzuivering waardoor er geen rioolwater meer geloost hoeft te worden in rivieren. Regenwater kan je bufferen op groendaken, in collectieve waterbergingen onder de grond (die zijn er) en in lokale buffers die aan de regenpijp zijn gekoppeld.

REGENWATER GEBRUIKEN

Regenwater kan je gebruiken in industriele processen, om te koelen en om WC’s te spoelen. Hiermee besparen we kostbaar drinkwater. Meer is uiteraard nog mogelijk! Hier verdiepen we ons in de komende tijd.

RUIMTE VOOR NATUUR

Natuur meer ruimte geven met mini oases. Als je water buffert boven de grond kan je dit water gebruiken om de natuur eromheen een boost te geven. Bomen geven koelte aan de omgeving en de dieren vinden er een plek. Wist je dat planten beter groeien met regenwater dan met kraanwater? 

BODEM INFILTRATIE

Bodem infiltratrie zorgt voor een betere grondwaterstand en het behoud van mooi regenwater op het land. Het zorgt ook voor een betere bescherming van de funderingen van gebouwen

Een externe waterbuffer kan alle 4 deze problemen oplossen.

Hoe?

REGENWATER BUFFEREN

Het regenwater komt vanuit de hemelwaterafvoer (regenpijp) in de buffer.

REGENWATER GEBRUIKEN

Het water in de buffer kan gebruikt worden om WC’s te spoelen, in bedrijfsprocessen of om te koelen.

RUIMTE VOOR NATUUR

Op de buffer kunnen planten geplaatst worden. De planten aan de zijkant krijgen water via een eigen irrigatiesysteem. De gebruiker hoeft ze geen water te geven!

INFILTRATIE IN DE BODEM

Indien er meer regen valt dan er gebruikt kan worden kan het water infiltreren in de bodem. hiermee wordt de grodwaterstand aangevuld.

Ik ben ondernemer of gebouw eigenaar en heb het druk. Waarom zou ik meedoen?

Het betaalt zich terug in de toekomst.

DRINKWATER TOEKOMST

Als ondernemer wil je schoon drinkwater voor je bedrijf in de toekomst. Om dit te bereiken moeten we allemaal iets doen. Gebruik regenwater, help mee met de grondwaterstand en bespaar  hiermee kraanwater!

GROEN IS POEN

Een verzorgd bedrijventerrein met veel verkoelend groen is een waardevoller bedrijventerrein. Als de natuur meer ruimte krijgt, de watervoorziening is geborgd en er een lage kans op overstroming van het riool is vertaalt dit zich in een hogere waarde van het vastgoed.

LAAT JE BEDRIJF ZIEN

Laat je bedrijf zien. Verwerk je logo of naam in de waterbuffer naast je gebouw. Dit vergroot je gewone zichtbaarheid maar laat ook zien dat je de verduurzaming steunt. Deze duurzame instelling is bewezen van invloed te zijn op de keuze van de nieuwe generatie werkenden.

KWALITEIT BUITENRUIMTE

Bomen en planten maken een leukere buitenruimte. Ze geven verkoeling, beschutting en geven een menselijke schaal aan de grote afmAetingen van het industriegebied. Werknemers komen meer buiten en zijn bewezen gezonder en gelukkiger.

Ondernemers kunnen hun naam of logo op de buffer plaatsen.

WIE ZIJN WIJ?

BLOOMSTUDIOS.
(EN JA WIJ MOETEN OOK AAN DE SLAG)

BLOOMSTUDIOS

Water Weesp is een initiatief van Bloomstudios Weesp. We zijn gewoon een broedplaats voor kleine zelfstandigen en willen ons na 6 mooie jaren in dit gebied gaan inzetten voor de verdere verduurzaming.

ADRES

ijsselmeerlaan 2, op het hoekje met de Pampuslaan. Mensen kennen ons gebouw als de controletoren vanwege de, nou ja, in het oog springende dakopbouw.

DOE MEE!

We zoeken gebouw eigenaren in het gebied en ondernemers die er werken. Doe mee en laat ons je interesse weten!

CONTACT

Leon@Bloomstudios.nl

+31 6 45628611